24 363 40 02 ; 668 040 957; implanty ortodoncja 668 000 896 plock@centrumdemed.pl

Ceny – ortodonta, stomatolog

Ortodoncja:
konsultacja 100 zł
wyciski 100 zł
plan leczenia 150 zł
aparat stały metalowy – jeden łuk 1500 zł
aparat stały kryształowy, estetyczny – jeden łuk 1950 zł
aparat samoligaturujący – jeden łuk 1800 zł
aparat ruchomy – jeden łuk 500 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – trzy nakładki 750 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – dwie nakładki 650 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – jedna nakładka 550 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – set up, plan leczenia 250 zł
aparat Twin-Block, Stockfischa 750 zł
aparat Pendulum 500 zł
aparat typu Rotator Expander, BiHelix 400 zł
płytka Nance’a 400 zł
aparat typu Hyrax, Haasa 550 zł
aparat typu Hyrax + maska twarzowa 850 zł
wizyta kontrolna z aparatem stałym: – jeden łuk – dwa łuki 130 zł – 170 zł
dopłata za łuk powlekany, estetyczny 60 zł
wizyta kontrolna z aparatem ruchomym: – jeden łuk – dwa łuki 80 zł – 140 zł
zdjęcie aparatu stałego i retencja stała (za jeden łuk) 400 zł
płytka retencyjna 350 zł
kontrola retencyjna 80 zł
utrzymywacz przestrzeni 250 zł
mikroimplant 600 zł
podklejenie retencji stałej z innego gabinetu od 100 zł
podniesienie zwarcia 50 zł od zęba

 

 

Ortodoncja:
konsultacja 100 zł
wyciski 100 zł
plan leczenia 120 zł
aparat stały metalowy – jeden łuk 1500 zł
aparat stały kryształowy, estetyczny – jeden łuk 1950 zł
aparat samoligaturujący – jeden łuk 1800 zł
aparat ruchomy – jeden łuk 500 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – trzy nakładki 750 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – dwie nakładki 650 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – jedna nakładka 550 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – set up, plan leczenia 250 zł
aparat Twin-Block, Stockfischa 750 zł
aparat Pendulum 500 zł
aparat typu Rotator Expander, BiHelix 400 zł
płytka Nance’a 400 zł
aparat typu Hyrax, Haasa 550 zł
aparat typu Hyrax + maska twarzowa 850 zł
wizyta kontrolna z aparatem stałym: – jeden łuk – dwa łuki 130 zł – 170 zł
dopłata za łuk powlekany, estetyczny 60 zł
wizyta kontrolna z aparatem ruchomym: – jeden łuk – dwa łuki 80 zł – 140 zł
zdjęcie aparatu stałego i retencja stała (za jeden łuk) 400 zł
płytka retencyjna 350 zł
kontrola retencyjna 80 zł
utrzymywacz przestrzeni 250 zł
mikroimplant 600 zł
podklejenie retencji stałej z innego gabinetu od 100 zł
podniesienie zwarcia 50 zł od zęba

 

 

Protetyka:
konsultacja protetyczna 50 zł
modele diagnostyczne 60 zł
korona kompozytowa 400 zł
korona tymczasowa- kompozytowa 100 zł
korona porcelanowa na metalu 800 zł
korona porcelanowa na cyrkonie 1100 zł
zdjęcie korony 150 zł
wizualizacja planowanej pracy na modelu WAXUP: -do 6 zębów -od 6 zębów 150 – 300 zł
inlay/onlay porcelanowy 600 zł
inlay kompozytowy 300 zł
onlay kompozytowy 450 zł
punkt w moście porcelanowym na metalu 800 zł
punkt w moście porcelanowym na cyrkonie 1100 zł
punkt w moście z włókna szklanego 400 zł
punkt kompozytowy w moście tymczasowym 100 zł
proteza całkowita osiadająca – akrylowa 800 zł
proteza szkieletowa na metalu 1300 zł
proteza szkieletowa acetalowa 1500 zł
proteza elastyczna 1400 zł
szynoproteza 1500 zł
miniproteza- 1 punkt 350 zł
miniproteza- 2 punkty 400 zł
miniproteza- 3 punkty 450 zł
punkt w protezie osiadającej 100 zł
naprawa/wzmocnienie protezy 150 zł
podścielenie protezy w: -gabinecie -technika 150 – 250 zł
proteza całkowita na zatrzaskach typu Locator na dwóch implantach 3500 zł
proteza całkowita na zatrzaskach typu Locator na czterech implantach 6000 zł
wymiana wkładek retencyjnych w zatrzaskach typu Locator 150 zł/szt.
licówka kopozytowa 350 zł
licówka pełnoceramiczna 1200 zł
licówka bez oszlifowania zęba 1500 zł
wkład koronowo – korzeniowy 350 zł
wkład koronowy składany 400 zł
wkład koronowy 250 zł
wkład z włókna szklanego 300 zł
wyjęcie wkładu koronowo – korzeniowego 200 zł
zacementowanie wkładu/korony 50 zł
Zdjęcie, zbicie korony 150 zł
szyna relaksacyjna 350 zł
indywidualna szyna do wybielania zębów – 1 łuk 250 zł
Stomatologia zachowawcza:
jedna powierzchnia: -mała -duża   80 zł 130 zł
dwie powierzchnie: -małe -duże   130 zł 170 zł
trzy powierzchnie 150 – 180 zł
odbudowa na ćwieku ANKER 300 zł
licówka kompozytowa( gabinetowa) 250 zł
odbudowa zęba MOD 200 zł
opatrunek 50 – 80 zł
znieczulenie: – nasiękowe – przewodowe   20 zł 30 zł
zszynowanie zębów 100 zł/pkt
zdjęcie RTG 30 zł
Stomatologia dziecięca:
wypełnienie 80 zł
opatrunek 40 zł
lapis 30 zł
​​lakowanie od 1 zęba 60 zł
Profilaktyka:
skaling (usuwanie kamienia): -jeden łuk -dwa łuki   60 zł 120 zł
piaskowanie: -jeden łuk -dwa łuki   60 zł 120 zł
lakierowanie- lakierem fluorowym 60 zł
lakierowanie jednego zęba lakierem fluorowym 10 zł
polishing (polerowanie) 60 zł
fluoryzacja- pianką fluorową 60 zł
płukanie kieszonki dziąsłowej przy pełnej higienizacji bezpłatnie
lakowanie od 1 zęba 60 zł
Wybielanie zębów:
PROMOCJA gabinetowe 699 zł
nakładkowe 500 zł
martwego zęba 200 zł
Endodoncja (leczenie kanałowe – ceny poniżej to całkowity koszt leczenia):
dewitalizacja zęba 50 zł
zdjęcie RTG 30 zł
1 kanał 290 zł
2 kanały 390 zł
3 kanały 550 zł
Reendo (powtórne leczenie kanałowe) + 50%
Chirurgia:
płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 50 zł
usunięcie zęba jednokorzeniowego 150 zł
usunięcie zęba wielokorzeniowego 200 zł
usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe 250 zł
chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe 350 – 500 zł
założenie opatrunku chirurgicznego (spongostan) 50 zł
przemycie i wymiana sączka do jamy ropnia z założeniem opatrunku 80 zł
nacięcie ropnia powierzchniowo, podśluzówkowo 60 zł
nacięcie ropnia podskórnie 100 zł
usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym 80 zł
usunięcie zęba paradontycznego 100 zł
zamknięcie i plastyka połączenia ustno – zatokowego 200 zł
podcięcie wędzidełka wargi lub języka (szycie w cenie) 300 zł
plastyka wyrostka zębodołowego 150 – 300 zł
resekcja wierzchołka korzenia zęba 400 zł
hemisekcja 250 zł
radektomia 350 zł
wyłuszczenie torbieli z kości 400 zł
usunięcie fragmentu ułamanego zęba 50 – 100 zł
usunięcie małych guzków błony śluzowej 200 zł
założenie szwów 50 – 150 zł
zdjęcie szwów w cenie
znieczulenie w cenie

Cennik obowiązuje od 11.02.2019 r.

Demed Płock