24 363 40 02 ; 668 040 957; implanty ortodoncja 668 000 896 plock@centrumdemed.pl

Ceny – ortodonta, stomatolog

Ortodoncja:
konsultacja 80 zł
wyciski 80 zł
plan leczenia 120 zł
aparat stały metalowy – jeden łuk 1500 zł
aparat stały kryształowy, estetyczny – jeden łuk 1950 zł
aparat samoligaturujący – jeden łuk 1800 zł
aparat ruchomy – jeden łuk 500 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – trzy nakładki 700 zł
aparat niewidoczny, Clear Aligner – set up, plan leczenia 200 zł
aparat Twin-Block, Stockfischa 750 zł
aparat Pendulum 500 zł
aparat typu Rotator Expander, BiHelix 400 zł
płytka Nance’a 400 zł
aparat typu Hyrax, Haasa 500 zł
aparat typu Hyrax + maska twarzowa 850 zł
wizyta kontrolna z aparatem stałym: – jeden łuk – dwa łuki 130 zł – 170 zł
dopłata za łuk powlekany, estetyczny 60 zł
wizyta kontrolna z aparatem ruchomym: – jeden łuk – dwa łuki 80 zł – 140 zł
zdjęcie aparatu stałego i retencja stała (za jeden łuk) 400 zł
płytka retencyjna 350 zł
kontrola retencyjna 80 zł
utrzymywacz przestrzeni 250 zł
podklejenie retencji stałej z innego gabinetu od 100 zł
podniesienie zwarcia 50 zł od zęba
Protetyka:
konsultacja protetyczna 50 zł
modele diagnostyczne 60 zł
korona kompozytowa 400 zł
korona porcelanowa na metalu 800 zł
korona porcelanowa na cyrkonie 1100 zł
zdjęcie korony 150 zł
wizualizacja planowanej pracy na modelu WAXUP: -do 6 zębów -od 6 zębów 150 – 300 zł
inlay/onlay porcelanowy 600 zł
inlay kompozytowy 300 zł
onlay kompozytowy 380 zł
punkt w moście porcelanowym na metalu 800 zł
punkt w moście porcelanowym na cyrkonie 1100 zł
punkt w moście z włókna szklanego od 350 zł
punkt kompozytowy w moście tymczasowym 100 zł
proteza całkowita osiadająca – akrylowa 800 zł
proteza szkieletowa na metalu 1300 zł
proteza szkieletowa acetalowa 1500 zł
proteza elastyczna 1400 zł
szynoproteza 1500 zł
miniproteza- 1 punkt 350 zł
miniproteza- 2 punkty 400 zł
miniproteza- 3 punkty 450 zł
punkt w protezie osiadającej 100 zł
naprawa/wzmocnienie protezy 150 zł
podścielenie protezy w: -gabinecie -technika 150 – 250 zł
proteza całkowita na zatrzaskach typu Locator na dwóch implantach 3500 zł
proteza całkowita na zatrzaskach typu Locator na czterech implantach 6000 zł
wymiana wkładek retencyjnych w zatrzaskach typu Locator 150 zł/szt.
licówka kopozytowa 350 zł
licówka pełnoceramiczna 1200 zł
licówka bez oszlifowania zęba 1500 zł
wkład koronowo – korzeniowy 350 zł
wkład koronowy składany 400 zł
wkład z włókna szklanego 250 zł
wyjęcie wkładu koronowo – korzeniowego 200 zł
zacementowanie wkładu/korony 50 zł
Zdjęcie, zbicie korony 150 zł
szyna relaksacyjna 350 zł
indywidualna szyna do wybielania zębów – 1 łuk 250 zł
Stomatologia zachowawcza:
jedna powierzchnia: -mała -duża   80 zł 130 zł
dwie powierzchnie: -małe -duże   130 zł 170 zł
trzy powierzchnie 150 – 180 zł
odbudowa na ćwieku ANKER 300 zł
odbudowa zęba MOD 200 zł
opatrunek 50 – 80 zł
znieczulenie: – nasiękowe – przewodowe   20 zł 30 zł
zszynowanie zębów 100 zł/pkt
zdjęcie RTG 30 zł
Stomatologia dziecięca:
wypełnienie 80 zł
opatrunek 40 zł
lapis 30 zł
Profilaktyka:
skaling (usuwanie kamienia): -jeden łuk -dwa łuki   60 zł 120 zł
piaskowanie: -jeden łuk -dwa łuki   60 zł 120 zł
lakierowanie 60 zł
polishing (polerowanie) 60 zł
fluoryzacja 60 zł
lakowanie od 1 zęba 60 zł
Wybielanie zębów:
PROMOCJA gabinetowe 699 zł
nakładkowe 500 zł
martwego zęba 200 zł
Endodoncja (leczenie kanałowe – ceny poniżej to całkowity koszt leczenia):
dewitalizacja zęba 50 zł
zdjęcie RTG 30 zł
1 kanał 290 zł
2 kanały 390 zł
3 kanały 550 zł
Reendo (powtórne leczenie kanałowe) + 50%
Chirurgia:
płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 50 zł
usunięcie zęba jednokorzeniowego 150 zł
usunięcie zęba wielokorzeniowego 200 zł
usunięcie zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe 250 zł
chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego poprzez dłutowanie zewnątrzzębodołowe 350 – 500 zł
założenie opatrunku chirurgicznego (spongostan) 50 zł
przemycie i wymiana sączka do jamy ropnia z założeniem opatrunku 80 zł
nacięcie ropnia powierzchniowo, podśluzówkowo 60 zł
nacięcie ropnia podskórnie 100 zł
usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu nasiękowym 80 zł
usunięcie zęba paradontycznego 100 zł
zamknięcie i plastyka połączenia ustno – zatokowego 200 zł
podcięcie wędzidełka wargi lub języka (szycie w cenie) 300 zł
plastyka wyrostka zębodołowego 150 – 300 zł
resekcja wierzchołka korzenia zęba 400 zł
hemisekcja 250 zł
radektomia 350 zł
wyłuszczenie torbieli z kości 400 zł
usunięcie fragmentu ułamanego zęba 50 – 100 zł
usunięcie małych guzków błony śluzowej 200 zł
założenie szwów 50 – 150 zł
zdjęcie szwów w cenie
znieczulenie w cenie

Cennik obowiązuje od 09.01.2018 r.